side-area-logo

ZĀĢĒTAVA

SIA KRAUSS zāģētavas jauda sasniedz vairāk kā 55000m3 bērza zāģbaļķu gadā. Zāģbaļķi tiek iepirkti un piegādāti no Latvijas mežizstrādes kompānijām. Uzņēmums pārstrādā kontrolētus izejmateriālus un ievēro starptautiska koksnes piegādes sertifikāta FSC politiku, kas nodrošina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu

““Zāģētava”,
Madonas novads,
LV-4871, Latvija

Play Video
DETAĻU RAŽOTNE

SIA KRAUSS ražotne nodrošina pilna cikla pārstrādes procesu, zāģmateriāla kaltēšanu, sazāģēšanu, ēvelēšanu, slīpēšanu un līmēšanu. Ražošanas process tiek nodrošināts pateicoties profesionālai darbinieku komandai un izmantojot vismodernākās kokapstrādes tehnoloģijas. Visi produkti, kas ir izgatavoti mūsu ražotnē, var tikt uzskatīti par kvalitātes paraugu ikvienam.

“Mūrnieki 1”,
Klintaines pagasts,
Aizkraukles novads,
LV-5120, Latvija

Play Video
KRAUSS

briketes kas silda

Play Video
SERTIFIKĀTI
Play Video

SIA KRAUSS ir noslēdzis 2017. gada 3. janvārī līgumu Nr.SKV-L- 2017/7 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

SIA “KRAUSS” 2019.gada 19.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Klintaines pagastā un, īstenojot plānotās aktivitātes, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares (NACE 16.10. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana) uzņēmumā. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir:

  • Jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu uzstādīšana;
  • Jaunas katlu mājas izveide;
  • Jaunu kokmateriālu kalšu uzstādīšana;
  • Projekta vadības pakalpojumu nodrošināšana.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 1 520 980 EUR, no tām 456 294 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 20 mēneša laikā, indikatīvi līdz 2020.gada 31.oktobrim.  

Informācija mājaslapā ievietota: 30.06.2019.

====================================

SIA “KRAUSS” 2019.gada 19.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē – jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu uzstādīšana, jaunas katlu mājas izveide, jaunu kokmateriālu kalšu uzstādīšana.

Līdz publikācijas brīdim uzņēmums ražotnē noslēdz jaunās ēveles ar padeves un pakošanas sistēmas,kā arī divu jaunas kokmateriālu kalšu uzstādīšanu. Pārējos projektā paredzētos pasākumus paredzēts īstenot 2020.gadā.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 1 520 980 EUR, no tām 456 294 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 20 mēneša laikā, indikatīvi līdz 2020.gada 31.oktobrim.  

Informācija mājaslapā ievietota: 30.09.2019.

====================================

Uzņēmuma noslēdzis projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanas pirmo kārtu. Uzņēmums ražotnē ir uzstādījis un saimnieciskajā darbībā ekspluatē jauno ēveli ar padeves un pakošanas sistēmu, kā arī uzstādījis 2 jaunas kokmateriālu kaltes. Pārējos projektā paredzētos pasākumus paredzēts īstenot 2020.gadā.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.12.2019.

====================================

Saistībā ar 2019.gada nogalē iestājušos krīzi kokrūpniecības sektorā uzņēmums šobrīd izvērtē projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) turpmāko aktivitāšu īstenošanu.

Informācija mājaslapā ievietota: 31.03.2020.

====================================

Saistībā ar 2019.gada nogalē iestājušos krīzi kokrūpniecības sektorā, kā arī Covid-19 izraisītām sekām uzņēmējdarbībā uzņēmums vēl aizvien vērtē projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) turpmāko aktivitāšu īstenošanas iespējas.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.06.2020.

====================================

Saistībā ar 2019.gada nogalē iestājušos krīzi kokrūpniecības sektorā, kā arī Covid-19 izraisītām sekām uzņēmējdarbībā uzņēmums izskata projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanas pagarināšanu par gadu.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.09.2020.

====================================

Saistībā ar Covid-19 izraisītām sekām uzņēmējdarbībā uzņēmums projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu pagarinājis par gadu, paredzot Projekta noslēgšanu līdz 2021.gada beigām.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.12.2020.

====================================

SIA “KRAUSS” turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Līdz publikācijas brīdim uzņēmums jau ražotnē ir uzstādījis un saimnieciskajā darbībā ekspluatē jauno ēveli ar padeves un pakošanas sistēmu, kā arī uzstādījis 2 jaunas kokmateriālu kaltes. Pārējos projektā paredzētos pasākumus bija paredzēts īstenot 2020.gadā, bet saistībā ar covid-19 negatīvo ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību, kā arī iekārtu piegādātājiem pasākumu īstenošana ir atlikta uz 2021.gada vasaru.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 1 520 980 EUR, no tām 456 294 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.03.2021.

====================================

Lai arī uzņēmuma saimnieciskā darbība, t.sk. ražošanas izejmateriālu un pārdošanas ķēdes saistībā ar Covid-19 izraisītām sekām ir atjaunotas,  uzņēmums projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanas ietvarā saskaras ar grūtībām veikt aktivitātes iepriekš noteiktā termiņā dēļ ražotāju un iekārtu piegādātāju nespējas pildīt iekārtu piegādes nepieciešamajos termiņos.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.06.2021

====================================

Sabiedrība meklējot iespējas sasniegt projektā “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts)  noteiktos energoefektivitātes rādītājus ar ierobežotajiem finanšu resursiem, veica citus energoefektivitātes pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Rezultātā, Sabiedrība veica būtiskus katla modernizēšanas un atjaunošanas darbus, būtiski uzlabot siltumenerģijas ražošanas avota efektivitāti. 2021.gada vasarā tika veikti esošā ūdenssildāmā katla atjaunošanas darbi, uzlabojot katla degšanas procesu, atjaunojot siltumapmaiņas procesu un atjaunojot dūmgāzu novadīšanas procesu, kā arī tika uzstādīta drošības un regulēšanas sistēma. Tādejādi, ūdenssildāmā katla nomaiņas vietā veicot būtiskus katla modernizēšanas un atjaunošanas pasākumus,  tika sasniegts 1126,90 MWh liels siltumenerģijas ietaupījumu gadā, kas ir līdzvērtīgs iepriekš aprēķinātajam siltumenerģijas ietaupījumam pie katla nomaiņas.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.09.2021

====================================

SIA “KRAUSS” 2021.gada 27.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/027 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

(1) kokmateriālu garināšanas līnijas ar optimizāciju nomaiņa;

(2) automatizētas kokmateriālu zāģēšanas līnijas ar optimizāciju neapmalotu dēļu sazāģēšanai nomaiņa;

(3) siltumpadeves uz presi siltumizolācijas atjaunošana;

Veiksmīgai projekta pasākumu ieviešanai tiks nodrošināta kompetenta projekta vadība.

Īstenojot pasākumus plānots sasniegt 249,29 MWh lielu siltumenerģijas un 142,78 MWh lielu elektroenerģijas ietaupījumu gadā, kopā sasniedzot 392,07 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā, t.sk. esošo enerģijas patēriņu konkrētajos ražošanas procesos samazinot 72,33% apmērā. Aprēķinātais sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 7,92 t/CO2. Plānotais enerģijas ietaupījumu investīciju dzīves cikla garumā – 6413,69 MWh.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1’991’031.27 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas – 902’662.01 EUR, neattiecināmās izmaksas – 1’088’369.26 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 53,19% jeb 480’099.76 EUR apmērā plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 422’562.24 EUR privātās attiecināmās izmaksas.

Projektu plānots īstenot 29 mēnešu laikā, t.i. no 2021.gada augusta līdz 2023.gada decembrim.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.11.2021

====================================

Stabilizējoties kokapstrādes nozarē esošajiem procesiem un atjaunojoties piegāžu un pārdošanas ķēdēm un apjomiem, Sabiedrība 2021.gada 2.pusgadā atsāka jaunu investīciju plānošanu uzņēmuma attīstībā, cita starpā arī projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 ietvaros atlikušo 2 kalšu nomaiņai. Globālās pandēmijas izraisīto seku rezultātā iepriekš fiksētās jaunu kalšu izmaksas vairs nebija spēkā, kā arī neviens no kokmateriālu žāvēšanas kameru piegādātājiem nevarēja garantēt kalšu uzstādīšanu līdz 2021.gada beigām. Sabiedrība aktīvi komunicēja ar vairākiem kalšu piegādātājiem, kā rezultātā 2021.gada nogalē Sabiedrība noslēdza līgumu ar kalšu piegādātāju SIA “Balt Brand” par jaunu kalšu uzstādīšanu Sabiedrības ražotnē līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Informācija mājaslapā ievietota: 30.12.2021

====================================